Een winterzonnetje en koopzondag: Sinterklaas  sloeg zijn slag. foto Janet Olde Wolbers
Een winterzonnetje en koopzondag: Sinterklaas sloeg zijn slag. foto Janet Olde Wolbers

Opinie: Niemand gaat naar binnenstad voor één winkel

  Opinie

OPINIE - De discussie over het invoeren van een ondernemersfonds voor de Bredase binnenstad, gaat over de noodzaak van gezamenlijke promotie, zo betoogt een aantal Bredase ondernemers. 'De stad' is een samenhangend product.


Vrijwel niemand gaat naar ‘de stad’ om boodschappen te doen in één winkel. ‘Winkelen’ doe je in een gezellige omgeving, waar je je ook graag laat verrassen door een onverwachte vondst in een etalage van een winkel waarvan je niet eens wist dat die bestond.

Dan pak je op een zonnige dag ook graag een terrasje mee, of je eet iets in een van de vele eet-tentjes. Een stadscentrum als Breda is niet alleen zo leuk omdat er veel winkels zijn, maar ook omdat de historische omgeving fijn is om er te zijn; te genieten van cultuur en horeca en van het kijken naar mensen. Het centrum wordt niet voor niets vaak de huiskamer van de stad genoemd. Het is “the place to be”.

Samenhangend product Breda
‘De stad’ is daarom één samenhangend product, dat zo aantrekkelijk is dat veel consumenten uit Vlaanderen, Zuid-Holland en van elders er komen om de sfeer te snuiven en aankopen te doen. En ze komen vele malen terug.

Elk product heeft promotie nodig om nog verder te verbeteren, dus ook een winkelstad. Want er ligt veel concurrentie op de loer. Naast andere winkelcentra is dat bijvoorbeeld ook het ‘on-line winkelen’. Dat is niet zo leuk, maar wel zo gemakkelijk.

Ondernemers in binnensteden moeten steeds beter hun best doen om hun gezamenlijke product, ‘de stad’, te verkopen. Dat gaat niet vanzelf, zoals blijkt uit de meeste recente leegstandscijfers. In het centrum van Breda staat 16% van de winkels leeg, terwijl de gemiddelde leegstand nog steeds oploopt. Retail goeroe’s en trendwatchers voorspellen dat deze tot tientallen procenten op zal gaan lopen.

In veel steden in Nederland bundelen de ondernemers hun krachten, om er voor te zorgen dat de kwaliteit van hun binnenstad verbetert. Maar voor een goed promotiebeleid, waar alle ondernemers voordeel van hebben, is geld nodig. “Dat moet met zo'n 1000 bedrijven in een centrum met aanloopstraten toch niet zo’n probleem zijn?” zou je denken. Maar niets is minder waar.

Op vrijwillige basis brengt een promotiefonds voor het centrum van Breda slechts een schijntje op, omdat ondernemers hun geld liever besteden aan zaken waarmee ze hun eigen unieke bedrijf aan de man kunnen brengen. Geen promotie voor de binnenstad betekent minder bezoekers, wat het scenario met een leegstand van 30 tot 40% steeds dichterbij brengt. En leegstaande winkelpanden leiden onherroepelijk tot verloedering, waardevermindering en achterstallig onderhoud. Iets wat wij in onze historische binnenstad absoluut niet willen.

Ondernemersfonds
De OBB heeft daarom samen met het RPB een plan uitgewerkt waarbij ondernemers verplicht worden om bij te dragen aan de promotie van de binnenstad, het ondernemersfonds. Het fonds zal gevuld worden met een in te stellen reclamebelasting. Dat is geld van ondernemers vóór ondernemers, want met de gemeente is afgesproken dat dat geld door de ondernemers kan worden besteed aan reclame- en promotiedoeleinden. Hoewel het dus officieel een belasting is, is het dat feitelijk niet omdat het immers ten goede komt aan de ondernemers die er aan betalen. Er zijn inmiddels al tientallen gemeenten waar ondernemersfondsen zijn gevormd die wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van het winkelgebied. Laat Breda dáármee in Nederland nu óók de Beste Binnenstad worden!

Wij roepen alle ondernemers in de binnenstad van Breda op om de komende 2 weken hun stem uit te brengen op de daarvoor bestemde avonden. Op dinsdag 18 september hopen we dan voldoende draagvlak te hebben om het Bredaas Ondernemersfonds te kunnen oprichten.

Dit artikel verwoordt de mening van Mikel de Jong (café de Beijerd), John Grijspeere (OBB) , Hassan Namouss(V&D), Marc Heijboer (de Lingerie Store), Mariel Poulussen (Douglas), Victor Rietveld (Gauchos)