foto Marcus Carlits
foto Marcus Carlits

'Fietsparkeerbeleid heeft nog nodige hobbels te nemen'

  Opinie

OPINIE - Wethouder Willems heeft heeft vorige week heeft wethouder Willems het startsein gegeven voor de aanpak van fout geparkeerde fietsen. Dit deed hij door het plaatsen van borden in het gebied waar gehandhaafd gaat worden. Maar voor handhaving ervan moet de gemeente nog wel een aantal gratis fietsenstallingen aanleggen.


Door Rob Kremers

De Fietsersbond Breda heeft de gemeente al jaren verzocht om te komen tot een aanpak van weesfietsen. In die zin zijn we blij dat de gemeente eindelijk met beleid komt. De Fietsersbond kan zich dan ook prima vinden in de aanpak van weesfietsen, fietswrakken en gevaarlijk gestalde fietsen.

De aanpak van hinderlijk geparkeerde fietsen en de proef betaald stallen is van een andere orde. De Fietsersbond Breda is voor een gedegen aanpak van het fietsparkeerbeleid. De Fietsersbond Breda is net zoals de landelijke Fietsersbond voor gratis stallen en daar zullen we ons hard voor blijven maken.

Een bezoek aan Den Bosch heeft ons geleerd dat dit prima kan. In deze plaats wordt de fietser als een vorst behandeld. Deze gemeente heeft geweldige gratis fietsvoorzieningen in de binnenstad en het stationsgebied. Op die manier wordt in deze gemeente het fietsen naar de binnenstad en het station enorm gestimuleerd. Het handhaven van hinderlijk geparkeerde fietsen is dan ook nauwelijks meer aan de orde. De gemeente Breda kan op dit gebied nog heel wat leren van Den Bosch.

Mocht de gemeente Breda persé over willen gaan tot betaald stallen in de binnenstad dan dient zij naast betaald stallen ook voldoende gratis stallingsplaatsen te creëren. Het is echter volstrekt niet bekend om hoeveel fietsen het nu eigenlijk gaat. Er hebben totnogtoe op geen enkele manier tellingen plaatsgevonden door de gemeente Breda. De Fietsersbond Breda verwacht echter dat er veel te weinig ruimte is in de binnenstad om zoveel extra gratis plaatsen te realiseren. In het stationsgebied is het noodzakelijk om de gratis stallingsmogelijkheden uit te breiden in afwachting van de komst van het nieuwe station.

Er kan dus in de ogen van de Fietsersbond Breda alleen maar sprake zijn van handhaving bij hinderlijk geparkeerde fietsen als er voldoende stallingsmogelijkheden in de openbare ruimte zijn. Hoe de proef met het betaald stallen in zijn werk gaat kunnen we gerust een farce noemen. Bij drukte staan er vaak lange fietsfiles voor de betaalautomaat. De beheerders nemen dan, genoodzaakt voor een goede doorstroming, voor de automaat geld in ontvangst. En dan heeft de gemeente de strippenkaart geïntroduceerd: 20 stallingen voor zeven euro , 20 keer stallen bij de automaat kost echter twee euro. Er is nu al te voorspellen dat inkomsten voor alle fietsenstallingen veel te laag zullen zijn. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan wil wethouder Willems per 1 januari a.s. overgaan tot betaling van 50 cent voor een dagkaartje. De gemeenteraad gaat in november deze proef evalueren.

Laat de gemeente Maastricht een voorbeeld voor onze gemeente zijn. Zij zijn daar namelijk dit jaar ook gestart met betaald fietsen stallen. Van de verwachte 300-duizend euro wordt nog geen kwart opgehaald. Met ook nog forse afname van het stallingsgebruik. Het gevolg hiervan is een enorme toename van het plaatsen van fietsen buiten de stallingen. Dit zal ook in Breda gaan gebeuren, we zien dat dit nu al het geval is. Als er blijvend betaald moet gaan worden ontstaat er leegstand in de fietsenstallingen en een enorm handhavingsprobleem daar buiten.

Hierbij nodigt de Fietsersbond Breda de gemeente, de gemeenteraad, de ambtenaren en de retail uit om samen met ons tot een strategisch en operationeel beleid te komen. De stad en fietsers zullen hiervan profiteren.

Rob Kremers is voorzitter van de Bredase afdeling van de Fietsersbond

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief