28 lachgasflessen aangetroffen bij grootschalige controle in Breda | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda

28 lachgasflessen aangetroffen bij grootschalige controle in Breda

  Politie

BREDA - Bij een grootschalige controle zijn afgelopen woensdag 148 adressen, waaronder garageboxen en opslaglocaties, bezocht. De controles werden gedaan door de gemeenten in samenwerking met de politie, Douane en het UWV. 


In Breda zijn 148 adressen bezocht en 28 lachgasflessen aangetroffen. De controles werden gedaan in strijd tegen georganiseerde criminaliteit. “Omwonenden, eigenaren en huurders van de verschillende locaties waren heel tevreden met de controles en het toezicht.”

Anders in gebruik

Door gemeenten wordt regelmatig geconstateerd dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dat het bestemmingplan toelaat. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties, die niet alleen effect hebben op de gebruiker of verhuurder, maar ook op omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van buurpanden.

Dubbel doel

De integrale acties hebben een dubbel doel, namelijk het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en het weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tips over hoe je een huurcontract het beste kan opstellen, dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat er geen zaken gedaan kunnen worden als er geen ID-bewijzen van huurders zijn overlegd. Daarnaast krijgen verhuurders informatie over het treffen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting. Ook worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden om vermoedens van overtredingen en crimineel gebruik te melden.

Ook in Etten-Leur, Altena, Drimmelen en Oosterhout werden controles gevoerd. In Oosterhout zijn onder andere drie antieke vuurwapens gevonden, in Etten-Leur zijn vijf bedrijfsverzamelgebouwen en in totaal 35 locaties bezocht. Op één van deze locaties vond illegale bewoning plaats. Ook zijn er in de gemeentes dumpingen van afval aangetroffen, waaronder asbest.