Yvonne de Heer-Seveke, lijsttrekker. foto Perry Roovers
Yvonne de Heer-Seveke, lijsttrekker. foto Perry Roovers

Recesreflectie Trots/Opa: 'Dieptepunten voor ons zijn de politieke crisis en het Breda's Museum'

  Politiek

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Die laatste weken van het jaar zijn bij uitstek geschikt voor het opmaken van de balans en het overdenken van het voorbije jaar. Dat is dan ook wat BredaVandaag vraagt aan de fractievoorzitters van de Bredase politieke partijen. Hoe kijken zij naar het roerige jaar dat achter hen ligt? Vandaag: Yvonne de Heer van Trots/OPA.


Wat was het hoogtepunt van het afgelopen jaar?
 "Voor ons als partij intern was het hoogtepunt dat we bemand konden worden met 3 actieve commissieleden in de raad. Voor onze inwoners zijn we trots op de gastvrije ontvangst van de vluchtelingen door de stad Breda en de inwoners en we zijn ook blij met de invoering van de WMO."
 
Wat was het dieptepunt van het afgelopen jaar?
 "Dieptepunt van het afgelopen jaar was de politieke crisis afgelopen zomer net voor reces.
Onze partij heeft mede energie gestopt in de vorming van de nieuw te vormen coalitie echter dit mondde niet uit in een plaats in de coalitie. De nieuwe coalitie en college presenteerde een programma zonder wezenlijke veranderingen in het uit te voeren beleid  wat echter interessant was voor de politieke insiders maar volledig voorbij ging aan de inwoners. Onze partij gaat uit van de inwoners en we vinden dit dus een dieptepunt. Een algemeen dieptepunt zien we bij het proces rondom het Breda's Museum. Het lijkt eerder een proces geworden van machthebbers dan dat het een museum is dat voortkomt en gedragen wordt door de Bredaase cultuur sector."

Wat kan de partij het komende jaar beter doen?
 "
Als uitgangspunt het vertegenwoordigen van de inwoners en met de focus op een gezonde economie en een goed sociaal beleid, waarbij het sociaal domein een van de belangrijkste opgave wordt dat de decentralisatie zo goed mogelijk zal verlopen en dat de zorg voor iedereen wordt gegarandeerd. Tot nu toe lijken zich in Breda geen grote problemen voor te doen, gezien de actuele stand van zaken.  Komend jaar moet duidelijk worden of Breda het sociaal domein daadwerkelijk op orde heeft."
 
Op welk dossier/onderwerp komt de focus te liggen? (en ja, dan mag er slechts één gekozen worden)
 "Om de verloren groepen vanaf 2010 bij Atea, WO/HBO afgestudeerden en vanaf 45plus passend, vast, blijvend  werk te bieden. Daarnaast ligt onze focus altijd erg op de wijkraden en de WMO."