Politiek na het reces: Hete herfst rond zorg, klimaat en woningbouw | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
De raadszaal: vanaf deze donderdag vergadert de raad weer wekelijks over de koers voor de gemeente.
De raadszaal: vanaf deze donderdag vergadert de raad weer wekelijks over de koers voor de gemeente. (Foto: Wijnand Nijs)

Politiek na het reces: Hete herfst rond zorg, klimaat en woningbouw

  Politiek

BREDA - De scholen zijn weer begonnen, de introductie van nieuwe studenten is gestart. De meeste bedrijven zijn ook weer op volle sterkte. Ook de Bredase politiek komt weer uit de startblokken. Donderdag staan de eerste sessies weer op het programma. Aan de fractievoorzitters de vraag: Waar moet het de komende maanden over gaan?


Woningen voor de ‘gewone’ Bredanaar

Belangrijk punt, dat vindt ongeveer iedereen: de woningbouw. Coalitiepartijen VVD en PvdA zitten vol ambitie. Arjen van Drunen, fractievoorzitter van de PvdA, is stellig: “De PvdA zal erop toezien en waar nodig doordrukken om ervoor te zorgen dat Breda een goed woningbouwprogramma krijgt, met in ieder geval voldoende betaalbare woningen voor mensen met een bruto gezinsinkomen tot 45.000 euro.”  

VVD-fractievoorzitter herhaalt zijn beeldende uitspraak: “We willen meer hijskranen in Breda zien. Er moet flink meer gebouwd worden.” Ook hij richt zich op ‘mensen met een normale portemonnee’. Coalitiegenoot D66 voegt daar aan toe: “Laten we dit dan ook meteen slim bouwen, duurzaam, naar behoeften van bewoners van nu en makkelijk aan te passen aan de behoeften van bewoners op latere leeftijd.”

Reken de komende maanden (en jaren) op terugkerende discussies over hoe de bouwambities gerealiseerd gaat worden en vooral voor wie. Bas Maes (SP) ziet de 1200 beloofde sociale huurwoningen er niet komen, omdat er geen geld is gereserveerd. “De woningcorporaties moesten dat maar ophoesten, was het idee. Maar die hebben daar helemaal geen geld en geen grond voor.” Vindt ook collega-oppositiepartij CDA. Vice-fractievoorzitter Jeroen Bruijns ziet eveneens nauwelijks budget voor de bouw van sociale koop en huur.  Het CDA gaat eveneens het gesprek aan over woningbouw binnen en buiten de bebouwde kom. “Het zal beide mogelijk moeten zijn.”


Winkels

Een ander thema dat terugkomt: Winkels. Rondom de ontwikkelingen bij de Lunet en mogelijk het stadion, gaat dit nog voor terugkerende discussie zorgen. Bruijns heeft zorgen over de ontwikkeling rond De Lunet, net als Bas Maes (SP): “Om onder een schadeclaim van € 10 miljoen uit te komen, doet het college toezeggingen voor extra winkelmeters. Winkeliers en omwonenden van wijkwinkelcentra dreigen het slachtoffer te worden.” De CDA-fractie gaat zich hard maken voor wijk- en dorpswinkelcentra.

‘Werken, ook als je niet wilt’

Met een economie die op volle toeren draait én het tekort op de bijstand dat Breda heeft, is dit eveneens een onderwerp dat de komende maanden herhaaldelijk op de agenda staat én gezet wordt. De ambitie om 1000 mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen vraagt extra aandacht, aldus het CDA, dat stelt dat ‘de noodzakelijke investeringen ontbreken om dit voor elkaar te krijgen’.  “Onze bedrijven en ondernemers staan te springen om mensen”, constateert VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen. “Voor iedereen is een baan beschikbaar, als je wilt. We moeten aan de slag om mensen uit de bijstand te halen en zo snel mogelijk aan het werk te helpen, ook als ze niet willen.”

Leefbaarheid

Een ander thema: de Leefbaarheid in de stad. Als het aan Peter Vissers van Breda’97 ligt, gaat het de komende maanden ook vooral om de leefbaarheid in de wijken. “Wat gaat het college doen aan het bevorderen van de sociale samenhang, het samenkomen, het met elkaar leven, goede wijk en dorpsvoorzieningen op het gebied van ouderenzorg en sport en verenigingsleven”, vraagt hij zich af. De VVD is ook de partij die zich hard maakt voor veiligheid. Ook de komende periode gebeurt dat, stelt Aartsen, waarbij leefbaarheid eveneens een thema is. “We moeten meer gaan investeren in onze buurten en dorpen om het er schoon, heel en veilig te maken.”


‘Heksenjacht op fietsen’

Fietsen, auto’s en openbaar vervoer. En het parkeren van fietsen en auto’s. De tegenstellingen tussen coalitie en oppositie worden helder. GroenLinks fractievoorzitter Peter Bakker ergert zich aan wat hij noemt de vorige week aangekondigde ‘heksenjacht op fietsen’.  Terwijl, zo zegt hij ‘ontsierende foutgeparkeerde auto’s, de vele-vele uitstallingen en reclameborden die de stoep versperren voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel nauwelijks worden aangepakt.’

Het verkeer is volgens meerdere partijen punt van aandacht. Of het nu gaat om de rondwegen, of fietsen: er valt nog voldoende werk te verrichten. Breda’97 wil versnelde aandacht voor de verkeersafwikkeling in wijken en dorpen. Vissers: “Onder andere Teteringen en Prinsenbeek slibben dicht.” Het CDA ziet ondertunneling van de Zuidelijke Rondweg en de nieuwe OV-concessie graag hoog op de agenda

‘Lobbyen voor extra geld zorg’

Tekort of geen tekort, dat is de vraag bij het sociaal domein, de zorg. Bruijns (CDA) vreest de wat hij noemt ‘forse bezuinigingen die het college voorziet in het sociaal domein van 40 miljoen’.  Hij vindt SP’er Bas Maes aan zijn zijde. Hij spreekt van pijnlijke keuzes die vooruit geschoven zijn de presentatie van het bestuursakkoord. “Dit najaar zien we wie de rekening van de rechtse spilzucht van dit college gaat betalen.”

Vanuit de oppositie kan coalitiepartij PvdA dus alvast flink tegengas verwachten. GroenLinks-fractievoorzitter Peter Bakker stelt dat de groep mensen die in Breda niet goed mee kan komen, in Breda niet kleiner wordt. Volgens hem bezuinigt de coalitie op de zorg en ondersteuning die mensen nodig hebben. “Mede om belastingdouceurtjes mogelijk te maken”, verwijst hij naar het afschaffen van de hondenbelasting.

Net als tijdens de behandeling van het akkoord geeft de PvdA aan dat er juist extra geld is vrijgemaakt in Breda voor zorg. 1,5 miljoen voor de WMO, bovenop het het Rijksbudget, aldus Van Drunen, wiens PvdA volgens hem vasthoudt aan goede en toegankelijke zorg. Hij erkent dat dit budget voor de zorg ‘helaas redelijk beperkt’ is. “Waardoor we ook nationaal moeten lobbyen voor extra geld.”

Klimaat

Verwacht van GroenLinks de komende maanden ook geregeld aandacht voor het klimaat. Bakker en co gaan verder inzetten op extra maatregelen om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. “Lef en Liefde (het coalitieprogramma van het college, red.) laat daar veel liggen.”

Ook hier ziet de coalitie dat anders. Die plannen komen, als duidelijk wordt wat de Klimaatwet precies betekent voor de gemeente. De PvdA wil dat Breda voortvarend aan de slag gaat met de klimaatstresstest. Van Drunen gaat daar bij het College op aandringen. Fractievoorzitter Tim van het Hof van D66 geeft aan te willen blijven investeren in groen en water als onderdeel van de klimaatadaptatie. “Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van meer groen, tijdens regenachtige periodes regenwater opslaan voor momenten van droogte en verstandig omgaan met energie en warmte.”

Links gaat voor rechtse directe

Wat verder opvalt: de manier waarop het linkse deel van de oppositie het college benaderd. GroenLinks en de SP noemen het VVD-D66-PvdA-college  ‘VVD-college’ (SP) of VVD+ coalitie (GroenLinks). De SP geeft ook voorafgaand aan het nieuwe politieke seizoen meteen weer gas. Maes vreest na ‘een bedelverbod, het verjagen van daklozen, afbraak van de sociale werkplaats, een heksenjacht op fietsen en het bewapenen van BOA’s’ de eerste begroting. Maes: “Dit najaar zien we wie de rekening van de rechtse spilzucht van dit college gaat betalen.” Het is de rechtse directe die de aanvoerder op links alvast uitdeelt.

En verder: evenementen en bouwschuren

Verder nog op de lijst van bespreekpunten de komende maanden: De evaluatie van het evenementenbeleid, waarbij belangen van natuur, inwoners en organisatoren niet altijd op een lijn zijn, aldus onder meer Breda ‘97.GroenLinks  vraagt zich af waar een sluitend toelatingssysteem met camera’s tot het voetgangersgebied in het centrum blijft. Het CDA vraagt aandacht voor de carnavalsbouwers: “Weten we op 11/11 dan eindelijk of de carnavalsbouwhallen blijven en komen?”