‘Drugshandel verschuift van soft- naar harddrugs’ | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Gevonden vaten met drugsafval.
Gevonden vaten met drugsafval.

‘Drugshandel verschuift van soft- naar harddrugs’

  Politiek

BREDA - Het aantal misdrijven van drugshandel en -productie is het afgelopen jaar ‘redelijk constant’ gebleven. Dat meldt burgemeester Depla in een brief aan de gemeenteraad over het Veiligheidsbeeld 2018. Wel is er een verschuiving te zien van soft- naar harddrugs.


De handel van harddrugs neemt toe, de productie van softdrugs daalt. Dat blijkt uit gegevens van de veiligheidspartners van de gemeente Breda. Een kanttekening is daar volgens de burgemeester wel bij te plaatsen. “Het aantal is niet alleen een indicatie van het misdrijf zelf, maar ook van de inzet van de veiligheidspartners”, schrijft Depla. Met andere woorden: hoe meer aandacht voor de misdrijven, hoe groter de pakkans en het aantal meldingen.

Uit de cijfers blijkt dat de meeste vormen van veelvoorkomende criminaliteit afnemen. “Echter de trends en de ontwikkelingen op basis van veelal landelijk beschikbare bronnen laten signalen zien dat het niet goed gaat met de onzichtbare criminaliteit en ondermijning.”

Van de zichtbare criminaliteit daalde het aantal woninginbraken weer van 649 in 2017 naar 562 in 2018. In de afgelopen vijf jaar halveerde het aantal bijna. Ook waren er minder straatroven, minder overvallen, minder auto- en bedrijfsinbraken en minder geregistreerde gevallen van zakkenrollerij.

Toenames waren er wel van winkeldiefstal (van 471 naar 523) en autodiefstal (104 naar 130). Voor beide stijgingen is een verklaring, meldt de burgemeester. De stijging van autodiefstallen is ‘gedeeltelijk verklaarbaar door het vrijkomen van bepaalde dadergroepen.’ De toename van het aantal winkeldiefstallen komt door de pilot met winkelontzeggingen en de aansporing vaker aangifte te doen.

De daling van zichtbare criminaliteit zorgt niet voor een verbeterd veiligheidsgevoel, dat is iets gedaald, net als in vergelijkbare steden.

Om een aantal zaken rond veiligheid beter onder controle te krijgen, geeft Breda dit jaar prioriteit aan de terugkeer van ex-gedetineerden, personen met verward gedrag en polarisatie en radicalisering.