Younes Nahnahi, Faissal Boulakjar en Arjen van Drunen bedachten samen een plan voor de Hoge Vucht.
Younes Nahnahi, Faissal Boulakjar en Arjen van Drunen bedachten samen een plan voor de Hoge Vucht. (Foto: Wijnand Nijs)

‘Masterplan’ moet Hoge Vucht klaar maken voor toekomst

  Politiek

BREDA - Hoge Vucht moet weer trots worden op zijn wijk. Dat is het doel dat politici Faissal Boulakjar (D66), Arjen van Drunen (PvdA) en Younes Nahnahi (PvdA) hebben. Samen bedachten ze een masterplan voor de wijk getiteld ‘Een sociaal sterk, duurzaam en veilige Hoge Vucht’. “We moeten out-of-the-box’ denken.”


De indirecte aanleiding voor het plan zijn de problemen bij voetbalclubs SC Hoge Vucht en Advendo en de gang van zaken rond de bouw van de moskee. Daarnaast waren de cijfers over schooluitval, hoge werkloosheid en taalachterstanden al eerder bekend. De normale reflex van de politiek is het stellen van vragen aan het college. “Maar het zette me aan het denken”, stelt Boulakjar, “dat de wijk hernieuwde aandacht verdient.” Boulakjar kwam - nota bene op de CDA-nieuwjaarsborrel -  Arjen van Drunen tegen. “Die bleek met dezelfde gedachte te spelen.”


Achtpuntenplan
Samen met Nahnahi stelden de drie een achtpuntenplan op van zaken die aandacht verdienen in de wijk. Van preventie en veiligheid, woningbouw, onderwijs, sportverenigingen, polarisatie tot energietransitie en duurzaamheid. “Er is de afgelopen jaren al ontzettend veel gedaan in de wijk”, erkent Boulakjar. “Veel overlast is aangepakt, woningen zijn opgeknapt. “Maar heeft dat wel geleid tot meer cohesie in de wijk, lotsverbondenheid.”

Van Drunen: “Het begint met trots op de wijk. Dan is op korte termijn het aanpakken van zichtbare zaken, zoals bijvoorbeeld vervuiling op straat en in het nieuwe park in Geeren-zuid. Dat is een mooi park, maar als het er een zootje is, krijgt dat toch een negatieve smaak.”

Kernpunt van de drie in het plan, dat ergens in maart als bespreeknotitie in de gemeenteraad wordt behandeld, is gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij inwoners van de wijk ook worden aangesproken op de gevolgen van hun eigen beslissingen.

Economische middenklasse
Boulakjar merkte tijdens een werkbezoek aan het Vlaamse Mechelen hoe dat daar gaat. “Dat was voorheen een grauwe stad, met buurten die vergelijkbare uitdagingen kenden als Hoge Vucht. Daar heeft burgemeester Bart Somers zelf actie ondernomen. Hij heeft twintig mensen vanuit de economische middenklasse in die buurten uitgenodigd en aangegeven dat hij hun hulp nodig had. Hij deed een persoonlijk appel op de mensen en vroeg hen bijvoorbeeld hun kinderen terug op een school de wijk te plaatsen.”

Met die vraag zette Somers een beweging én mentaliteitsverandering in gang, weet Boulakjar. “Zo zou ik dat ook graag zien”, vertelt hij. Want ook in de Hoge Vucht speelt dat. De voetbalclubs lopen leeg omdat spelers elders spelen, de scholen hebben een eenzijdig leerlingbestand omdat ouders kiezen voor een school buiten de wijk. “Terwijl we prima scholen hebben in de Hoge Vucht. Kijk bijvoorbeeld naar een school als De Fontein, die goed presteert op de CITO-scores.”

Het hoeft niet alleen van de wijkbewoners te komen. “Als een vereniging hulp nodig heeft, dan komt die er, zoals dat ook met andere clubs in de stad is gebeurd”, vertelt het D66-raadslid. “Maar het zijn uiteindelijk de vrijwilligers en leden die een club maken.”

Het plan is gericht op de periode 2020-2030. De opbouw van het woningbestand is in die periode een belangrijk ingrediënt voor succes. “De wijk heeft nu relatief veel sociale huurwoningen”, weet Van Drunen. “Dat betekent dat als woningen worden opgeknapt, ze in deze wijk naar het middensegment moeten worden gebracht.” Daarmee heeft het plan ook gevolgen voor andere wijken. “Dat betekent dat elders in de stad sociale huurwoningen moeten komen. Zodat je gemengdere wijken krijgt.”

Begint met dialoog
Younes Nahnahi: “De wijk heeft een sterk midden nodig.” Hij wijst op de samenhang tussen alle maatregelen: “Onderwijs, welzijnswerk, inwoners. Het begint met de dialoog, daarna komt de actie. Maar wij moeten als politiek de opening creëren, de aanjager zijn. Daarna komt de actie.” Van Drunen: “We moeten patronen doorbreken, bijvoorbeeld als het gaat om de trek van mensen naar scholen en verenigingen buiten de wijk.”

Nahnahi wijst naar het bestuursakkoord Lef & Liefde. “Dit plan vraagt om lef, om andere maatregelen dan die er in het verleden genomen zijn, want als je hetzelfde doet, krijg je hetzelfde.”