Een eerdere ontmoeting tussen burgemeester Depla en een vertegenwoordiger van Yanzhou.
Een eerdere ontmoeting tussen burgemeester Depla en een vertegenwoordiger van Yanzhou.

Buitenlandse trips college kosten Breda 80.000 euro in drie jaar

  Politiek

BREDA - Breda heeft sinds 1 januari 2016 ruim tachtigduizend euro uitgegeven aan reizen naar het buitenland. Het gaat om reiskosten voor leden van het college, soms vergezeld door ambtenaren.


Dat blijkt uit een overzicht dat het college op verzoek van SP-fractievoorzitter Bas Maes heeft opgesteld. De reizen naar zusterstad Yangzou blijken de grootste kostenpost. In maart van dit jaar reisden wethouders Paul de Beer en Boaz Adank samen met vijf ambtenaren en een gast van BredaPhoto naar China. Totale kosten van deze reis bedroegen €26.700. Een reis in oktober 2018 van wethouder Adank en drie medewerkers kostte de stad ruim 15.000 euro.  

De laatste reis naar China had als doel de in oktober gemaakte afspraken te verdiepen en uit te werken. Breda sprak toen een vijfjarenplan af met projecten op de thema's toerisme en water. Dat Breda in maart met twee wethouders ging was noodzakelijk vanwege het programma. "Wethouder Adank heeft programma toerisme gevolgd. Wethouder De Beer heeft programma water gevolgd."

Het stak oppositieleider Bas Maes dat wethouder De Beer afwezig was bij debatten die volgens de SP'er van groot belang voor de stad waren. Maes vroeg zich af of de afwezigheid van de portefeuillehouder de kwaliteit van de besluitvorming ten goede kwam. In het antwoord wijst het college erop dat agendering van de betreffende onderwerpen is gebeurd in overleg en afstemming met de griffie en de agendacommissie. "Ook is, afhankelijk van het dossier, voor vervanging door een andere bestuurder of ambtenaar gezorgd. Naar onze mening is de kwaliteit van de besluitvorming daardoor gewaarborgd."

De dienstreizen van Bredase wethouders samen met ambtelijke ondersteuning dienen volgens het college de afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord. In dat bestuursakkoord beschrijft het college de doelstelling  om internationale aantrekkelijk en relevant te blijven. "De dienstreizen dragen bij aan deze doelstelling en aan ons verhaal van Breda, Breda Brengt het Samen, zodat we de internationale kracht van Breda beter kunnen benutten."

Maes vroeg ook of er meer naar de raad gecommuniceerd zou kunnen worden over de resultaten van de reizen. Dat verslag gebeurt volgens het college volgens afspraak in de de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. "Dit verslag wordt in de rondvraag gedaan."

Voor de buitenlandse reizen moet vooraf toestemming gevraagd worden aan het college van burgemeester en wethouders, behalve als het gaat om een reis naar een Europese instelling in Brussel of Straatsburg. "Bezoeken aan onze Belgische buren beschouwen we niet als buitenlandse dienstreizen."