De Bredase gemeenteraad
De Bredase gemeenteraad Foto: Wijnand Nijs

Raad zet college aan het werk in Hoge Vucht: Begin bij de jeugd

Door: Bregje Kop Politiek

BREDA - Hoge Vucht moet weer trots worden op zijn wijk. Dat is het doel dat politici Faissal Boulakjar (D66), Arjen van Drunen (PvdA) en Younes Nahnahi (PvdA) hebben. Samen bedachten ze een masterplan voor de wijk getiteld 'Een sociaal sterk, duurzaam en veilige Hoge Vucht'. Donderdagavond dienen de initiatiefnemers een motie in tijdens het Bredaas BeRaad. Met de motie, gesteund door de volledige gemeenteraad, wordt het college aan het werk gezet.

Het initiatief ligt nu bij het college, de wijkbewoners en de organisaties die actief zijn in de wijk. "Het allerbelangrijkste is dat er eerst gekeken moet worden naar de jeugd van Hoge Vucht", betoogt van Drunen. "Gezien de cijfers loopt de jeugd in deze wijk op verschillende punten achter. Wil je veranderingen teweeg brengen, start dan bij jeugd." De partijen vinden het belangrijk dat alle jongeren in Breda gelijke kansen hebben. "Dat is nu niet zo, want er zijn in Hoge Vucht veel meer jongeren zonder startkwalificatie dan elders in Breda. Laat dat dus de eerste stap zijn. Jongeren kunnen namelijk de wijk optillen en verbeteren."

De volledige gemeenteraad verzoekt in de motie het college om nog dit jaar bij de gemeenteraad terug te komen met de aanpak Kwetsbare Wijken. Ook willen zij dat de input van wijkbewoners en organisaties die actief zijn in de wijk te betrekken bij de totstandkoming van deze aanpak en samen aan de slag te gaan met het versterken van de Hoge Vucht.

Signaal
"Het masterplan 'Een sociaal sterk, duurzaam en veilig Hoge Vucht' is zo belangrijk omdat er een aantal incidentele als structurele problemen zijn in Hoge Vucht", vertelt Arjen van Drunen (PvdA Breda). Het is ook erg belangrijk dat de motie nu raadsbreed ondersteund wordt. "Dat geeft een heel duidelijk signaal af naar het college, maar nóg belangrijker, een signaal naar de bewoners."

Preventie en vroegsignalering zijn belangrijke pijlers in het plan, stelden de initiatiefnemers. Initiatieven moeten afgestemd worden op de behoefte van de wijkbewoners en moeten resultaatgericht zijn, is de overtuiging van Boulakjar, Van Drunen en  Nahnahi .

Aanleiding
De aanleiding van het plan vormen de problemen bij voetbalclubs SC Hoge Vucht en Advendo en de gang van zaken rond de bouw van de moskee gecombineerd met de cijfers over schooluitval, hoge werkloosheid en taalachterstanden. De normale reflex van de politiek is het stellen van vragen aan het college. "Maar het zette me aan het denken", stelde Boulakjar eerder, "dat de wijk hernieuwde aandacht verdient." Boulakjar en Arjen van Drunen, die met dezelfde gedachte speelde, besloten samen op te trekken.

Midden april ging de raad met elkaar en met vertegenwoordigers uit de wijk in gesprek. "Wij hopen dat de bewoners centraal staan in dit verhaal, niet de professionele gesubsidieerde organisaties die soms vergeten dat ze er zijn voor de wijk", liet Leo van den Berg, voorzitter van de wijkraad toen weten. De raad heeft vervolgens gesproken met belanghebbenden in de wijk. Jongeren uit Hoge Vucht hebben middels een petitie gevraagd om aandacht voor hun belangen.