Stemmen per post en vervroegd naar het stembureau: Breda is al de verkiezingen al aan het voorbereiden | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Amber Janssen

Stemmen per post en vervroegd naar het stembureau: Breda is al de verkiezingen al aan het voorbereiden

  Politiek

BREDA - De verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten op tijd en goed voorbereid worden, zeker in de huidige coronatijd. Hoe zit het met vervroegd of per post stemmen? En is het college al bezig met de nodige voorbereidingen? Dat wilde D66 graag weten. Het college geeft aan al volop bezig te zijn met de voorbereidingen.


Het college van Breda is zich bewust van het feit dat er tijdens de verkiezingen een kwart meer vrijwilligers nodig zullen zijn ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Het werven van vrijwilligers krijgt dan ook extra aandacht tijdens de verkiezingen. 

De voorbereiding voor de wervingscampagne van stembureauleden is al grotendeels afgerond. ‘’Iedereen die in ons bestand met stembureauleden staat wordt aangeschreven’’, aldus het college. ‘’Gelijktijdig starten wij ook een campagne om aanvullend vrijwilligers te werven.’’ Werving via social media en netwerken leverde bij eerdere verkiezingen al goede resultaten op. Het college wil dit dan ook doorzetten en zal hier medio november mee starten.

Locaties

De inventarisatie van voldoende geschikte locaties om te voldoen aan de richtlijnen van de tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 is in volle gang. Ook deze inventarisatie krijgt vanwege COVID-19 extra aandacht. ‘’Veel oplossingen voor praktische zaken maken al deel uit van de tijdelijke wet verkiezingen COVID-19, die zullen wij zo uitvoeren’’, laat het college weten. 

Bij de inrichting van stemlokalen, het stem- en het telproces wordt daarnaast rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen. Onderdeel van de oplossing voor een veilig stemproces zijn bijvoorbeeld hygiënemaatregelen in en bij toegang tot het stemlokaal, logistieke maatregelen zoals verplichte looproutes en markeringen, extra stembureauleden, het gebruik van beschermingsmiddelen door kiezers en stembureauleden en de gezondheidscheck. 

Vervroegd stemmen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn moties aangenomen over vervroegd stemmen en stemmen per post. Inmiddels heeft de minister op 30 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd en daarin aangeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze moties. In het voorstel van de minister hebben inwoners van zeventig jaar of ouder de mogelijkheid om via post te stemmen. Daarnaast moet er de mogelijkheid komen om vervroegd te stemmen op de maandag en dinsdag, voorafgaand aan de verkiezingsdag van 17 maart 2021.

Daarbij wordt gedacht aan 10 stemlokalen in Breda waar vervroegd kan worden gestemd. ‘’Wij wachten de besluitvorming hierover door de Tweede Kamer, gepland voor het kerstreces, met belangstelling af’’, aldus het college. ‘’Deze vormen van stemmen kunnen naar onze mening bijdragen aan de spreiding van kiezers en daarmee aan de veiligheid en toegankelijkheid van de verkiezingen. Ook zijn wij zeer benieuwd naar de uitvoeringsconsequenties van deze maatregelen.’’

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief