Foto: Hanneke Marcelis

SHOUT! doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen: ‘Meer macht en tegenmacht in ons stadsbestuur’

  Politiek

BREDA - SHOUT! gaat meedoen aan de Bredase gemeenteraadsverkiezing in maart. Deze nieuwe liberale politieke partij, opgericht in de binnenstad, bestaat uit een collectief van betrokken Bredanaars die de afgelopen maanden intensief hebben samengewerkt.

De belangrijkste prioriteiten voor SHOUT! zijn: een betrouwbare overheid, een krachtige herstelagenda coronacrisis, een woningmarkt in beweging en duurzaamheid. “Het vertrouwen in de overheid is sinds de coronacrisis tot een dieptepunt gedaald”, aldus de partij. “Ook in Breda is er nauwelijks fundamenteel debat in de raad, en het dualisme tussen college en raad is ver te zoeken. Door meer macht en tegenmacht wil SHOUT! betere besluitvorming met meer draagvlak in de stad en dorpen bereiken.”


De rekenkamer en de bezwaarcommissie vervullen hierbij een belangrijke rol. “Het is onbegrijpelijk dat hun werk nu wordt ondergewaardeerd. Ook geven we stem aan mensen die hard zijn geraakt door de coronacrisis en de daaropvolgende overheidsmaatregelen. Met name MKB’ers en ZZP’ers zijn de motor van onze Bredase economie en die zijn vaak onevenredig hard geraakt door het coronabeleid van het demissionaire kabinet.”

SHOUT! wil een herstelagenda voor de langere termijn, dat rekening houdt met een virus dat voorlopig onder ons blijft, maar waarbij niet de beperking, maar de ruimte leidend is. Verder constateert SHOUT! dat er de afgelopen jaren veel te weinig betaalbare koop- en huurwoningen in Breda zijn gebouwd. “Er moeten daarom jaarlijks minstens 2000 woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen.” Daarnaast wil de partij zich de komende raadsperiode inzetten voor een duurzame toekomst en een leefbare omgeving. Ook digitalisering biedt hierbij veel kansen, mits men oog houdt voor een slimme en flexibele toepassing hiervan.”

Redactie,