Afbeelding

VVD: '150K subsidie voor overlastjongeren onbegrijpelijk'

Politiek

BREDA - De VVD-fractie in Breda heeft vragen gesteld aan het College over de subsidie voor project Grote Broer. Wethouder Bob Bergkamp maakte onlangs bekend 150.000 euro te reserveren voor stichting Kick om de binding met overlastgevende jongeren in de Haagse Beemden te versterken.

De VVD zegt het goed te vinden dat de gemeente iets tegen de overlast probeert te doen, maar vindt dat de subsidie aan het project Grote Broer een verkeerd signaal afgeeft. "Dat uw College ervoor kiest om een bedrag van 150.000 euro aan de jongeren zelf te geven is voor ons niet te begrijpen. Als je dus maar lang genoeg overlast geeft krijg je van de gemeente Breda geld", zo redeneert de Liberale partij.

VVD-Raadslid Thierry Aartsen vraagt aan het college of het bereid is een heroverweging te maken en het geld in te zetten om structurele verbeteringen te bereiken o.a. voor jeugdwerkeloosheid. De subsidie aan stichting Kick zou juist geen duurzaam antwoord geven op problemen als werkeloosheid en overlast op straat. Hierbij verwijst de partij naar een rapport van het SCP dat hier onlangs over verscheen.

UIt de vragen van de partij blijkt dat de VVD meer voelt voor een hardere aanpak in Haagse Beemden zoals dat nu al gebeurt in Hoge Vught. Daar worden onder andere ook de ouders van de overlastgevende jeugd aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Aartsen en medevragensteller Adank willen ook van de wethouder weten of hij ervan overtuigd is dat het geven van deze subsidie de enige en juiste manier wat om deze problemen op te lossen.