Afbeelding
Foto: BredaVandaag

De begroting van Breda: Financiën zijn stabiel, en er is ruimte voor investeringen

Door: Hanneke Marcelis Politiek

BREDA - De financiële positie van de gemeente is nu stabiel en robuust en er is ruimte om te investeren. Dat is de boodschap van de gemeente naar aanleiding van de begroting voor 2023, die het college naar de gemeenteraad stuurt. Bovendien is het gelukt om, waar het kan, de lasten voor Bredanaars te verlagen. De OZB blijft gelijk, rioolheffing daalt en het ophalen van correct aangeboden grofvuil wordt gratis. 

In de begroting staat welke plannen uit het bestuursakkoord ‘Dichtbij Doen, Samen Sterk Vooruit’ in 2023 worden uitgevoerd en hoeveel dat kost. Totaal gaat het om ruim 755 miljoen euro. “We willen Breda aantrekkelijk houden voor onze inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers”, legt Carla Kranenborg- van Eerd, wethouder financiën uit. “En daarom blijven we investeren. De Mark trekken we door tot aan het Seeligterrein en we geven prioriteit aan meer (betaalbare) woningen op ’t Zoet, het Chassékwartier, de Gasthuisvelden en het Havenkwartier. Tegelijkertijd hebben we oog voor mensen die het moeilijk hebben. Zo gaan we ook in 2023 samen sterk vooruit.”

Met meer betaalbare en tijdelijke woningen, snellere procedures en een nieuwe woonvisie wil Breda ervoor zorgen dat iedereen in Breda kan blijven wonen. Ook voert het gemeentebestuur in 2023 de opkoopregeling in om ervoor te zorgen dat huizen bereikbaar blijven voor huidige en toekomstige inwoners. Breda houdt zich aan het asielakkoord. De gemeente creëert in 2023 zo’n 750 tijdelijke woningen op verschillende plekken in de stad.

Straten en pleinen
Breda investeert in 2023 1,2 miljoen euro in strakkere straten en mooiere pleinen en brengt het onderhoudsniveau in de dorpen en wijken omhoog. “Daarbij verwachten we ook dat Bredanaars hun afval ín de bak gooien en niet ernaast. Er komt een actieplan verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor scholen. En op het punt van parkeren komt Breda bewoners tegemoet: in 2023 wordt de eerste parkeervergunning gratis”, aldus het college.

Breda wil in 2023 een Meet&Match-centrum openen om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier mee te laten doen. “Breda is trots op álle talenten en stimuleert iedereen om aan de slag te gaan. Daarom werkt Breda samen met het onderwijs en onze ondernemers. We bieden ruimte voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen en te innoveren en zorgen voor extra plekken waar startups en scale-ups tot bloei komen. Zo versterken we ons profiel op de speerpunten van toegepaste technologie en creativiteit.”

De eindjes aan elkaar knopen
De lasten voor Bredanaars gaan in 2023 omlaag. De OZB zal gelijk blijven, de rioolheffing daalt en het ophalen van grofvuil aan huis wordt weer gratis. Het laten ophalen van grofvuil kost sinds 2021 25 euro per keer, maar dat bedrag zal dus verdwijnen. Daarnaast zet de gemeente in op het ondersteunen van Bredanaars die de eindjes lastiger aan elkaar kunnen knopen. “We kijken samen met onze partners waar we de pijn kunnen verlichten. We zijn ook realistisch, Breda kan niet alles compenseren. Breda stelt in 2023 in ieder geval 4,5 miljoen euro beschikbaar om huishoudens te financieel te helpen met het verduurzamen van hun woning.”

Verder wil Breda de Wmo binnen budget krijgen. In 2023 zal de gemeente met voorstellen komen om dat voor elkaar te krijgen. “Wat de jeugdzorg betreft, blijven kind en hulpvraag voorop staan. Tegelijkertijd sturen we in 2023 sterker op financiën om meer in control te komen.” Daarnaast zet de gemeente in 2023 in op ‘handhaving met charme’, waarbij het contact tussen inwoners en BOA’s persoonlijker moet worden. 

De begroting wordt definitief als de gemeenteraad ermee heeft ingestemd.

Energiecrisis
Ook de gemeente wordt geraakt door de stijgende energieprijzen. “Het energiecontract van de gemeente Breda loopt tot en met 2023. Dit met uitzondering van de gemeentelijke panden die zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De levering van warmte door Ennatuurlijk is gekoppeld aan de huidige gasprijs. De extra kosten voor 2023 ten opzichte van 2022 worden voor de gemeente geschat op € 220.000. Hiervoor wordt extra budget beschikbaar gesteld. Daarnaast zorgen de hoge energiekosten voor (forse) prijsstijgingen van andere producten en dus ook hogere uitgaven voor ons. Op sommige onderdelen, zoals brandstof voor het wagenpark en onderhoudskosten van panden, zien we dit en is het te kwantificeren. Daar waar het concreet speelt en bekend is, is extra budget beschikbaar gesteld.”