Zie ook: www.antjebeers.nl
Zie ook: www.antjebeers.nl Foto: CDA Brabant

Antje is 20 jaar en wil een plek in de Provinciale Staten veroveren

Politiek

BREDA - Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De Ulvenhoutse Antje Beers(20) is kandidate namens CDA Brabant. Naast haar focus op betaalbare woningbouw voor starters en senioren wil zij zich richten op duurzaamheid én het behoud en waar mogelijk versterken van openbaar vervoerslijnen van- en naar kleine kernen.

 “Ik ben zelf afhankelijk van het OV en weet hoe belangrijk het is dat er voldoende bussen van en naar kleine kernen tussen de stad en deze kernen rijden”, vertelt Antje. Als voorbeeld noemt ze lijn 132 door Ulicoten, waar dagelijks vele scholieren gebruik van maken. Of denk aan de verbinding van Breda naar Hulst. “Het is van levensbelang voor de vitaliteit van de kleine kernen dat jongeren, senioren en anderen gebruik kunnen blijven maken van OV-lijnen en ik maak me dan ook zorgen over de nieuwe eisen voor aanbesteding voor de concessie West-Brabant,” aldus Antje. Ze vervolgt: “Ik wil me daarom in Provinciale Staten inzetten voor het behoud van deze lijnen, en daarnaast wil ik het geluid van de regio laten horen.”

De 20-jarige Antje Beers woont al haar hele leven in Ulvenhout. Ze studeert Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University, waar zij het honoursprogramma volgt. Ze staat tijdens de aankomende provinciale verkiezingen op plek 7 namens CDA Brabant.