Afbeelding
Foto: Google Maps

Het lege grasveld aan de Muizenberglaan gaat plek maken voor 104 woningen

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Alwel wil op het grasveld aan de Muizenberglaan 104 appartementen realiseren voor ouderen. Het plan bestaat uit drie losse gebouwen met 81 woningen sociale huur en 23 woningen middeldure huur.

Er gaat eindelijk gebouwd worden op het grote, lege grasveld aan de Muizenberglaan in de Haagse Beemden. Alwel wil er een wooncomplex realiseren bestaande uit drie losse gebouwen met daarin 104 appartementen. De ambitie van de gemeente Breda was om in het gebied een plan te realiseren dat bijdraagt aan het aantal sociale en middeldure huurwoningen en woningen voor ouderen in de wijk. Daar sluit het plan van Alwel bij aan. 

Alwel wil op de locatie 81 sociale huurwoningen en 23 huurwoningen in de middeldure sector realiseren. De woningen zijn allemaal met een lift bereikbaar en levensloopbestendig. Surplus zal in een deel van de woningen zorg aanbieden. Daarnaast zijn er ook voorzieningen voor het zorgpersoneel en een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden onderdeel van het bouwplan.

Alwel gaat de locatie ontwikkelen via een design & build-opdracht. Dat wil zeggen dat het ontwerpen en bouwen van het gebouw in één opdracht wordt aanbesteed. Daarom is er nu nog geen sprake van een uitgewerkt bouwplan. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de grond in 2024 bouwrijp gemaakt wordt en dat de bouw in de 1e helft van 2025 kan starten.