Foto: JimkeJoling.nl

Start werkzaamheden Nieuwe Mark dichterbij: sloop Tolbrug en verdiepen watergang

BREDA - Met de aanleg van de Nieuwe Mark is het voor Bredanaars straks weer mogelijk om via de Mark, Nieuwe Mark en de Singel om de historische binnenstad van Breda heen te varen. Maar voor het zover is, zal er nog jaren gewerkt moeten worden aan de aanleg van het miljoenenproject. Binnenkort wordt gestart met fase I van de werkzaamheden. In deze fase zal onder andere de Nieuwe Mark vanaf de Haven tot de Waterstraat verdiept worden en wordt de Tolbrug gesloopt en vervangen. 


Binnenkort wordt er gestart met fase 1 van de werkzaamheden voor de Nieuwe Mark. Deze werkzaamheden betreffen het verdiepen van de Nieuwe Mark vanaf de Haven tot de Waterstraat, het slopen en vervangen van de Tolbrug en het aanpassen van de Baronesbrug en Minderbroederbrug. Daarvoor moeten verschillende, tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen in verschillende fasen.

Fase 1 

Voor het realiseren van fase I worden in drie fasen werkzaamheden uitgevoerd. In fase 1 en 2 wordt de huidige Tolbrug, ter hoogte van de Tolbrugstraat – Haven, gesloopt en vervangen door een nieuwe brug. De watergang van de Nieuwe Mark, vanaf de Tolbrug tot aan de Markendaalseweg – Waterstraat, wordt verdiept zodat vaarverkeer mogelijk wordt. De Baronesbrug (ter hoogte van parkeergarage De Barones) en Minderbroederbrug (ter hoogte van de Minderbroederstraat) worden aangepast zodat er in de toekomst onderdoor kan worden gevaren. Aansluitend volgt fase 3 waarbij het Franciscanesseplein, Minderbroederstraat en gedeelte Nieuwstraat worden gereconstrueerd.

Om de werkzaamheden van fase 1 en 2 te kunnen uitvoeren is een werkterrein benodigd, waar de Markendaalsweg en Nieuweweg onderdeel van uitmaken. Deze ruimte is nodig om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Dit noodzaakt tot wegafsluiting, het nemen van verkeersmaatregelen en het omleiden van het verkeer.

Bregje Kop
 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief