Afbeelding
Foto: Marco van Middelkoop

Koepel-complex wordt komende drie jaar opvanglocatie met 800 plekken

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - De gemeente Breda gaat de komende drie jaar de Koepel inzetten als flexibele opvanglocatie. Momenteel verblijven er al zo’n 400 Oekraïense vluchtelingen in het ronde gebouw van de Koepel. Maar met de toevoeging van gebouw S en M (De voormalige vrouwenvleugel en de psychiatrische vleugel) wordt de opvanglocatie uitgebreid tot een plek met zo’n 800 slaapplaatsen. Er is een contract getekend voor de komende drie jaar.

De gemeente Breda wil, naast het hoofdgebouw de Koepel, ook 2 bijgebouwen op het terrein van de Koepellocatie inzetten voor het huisvesten van vluchtelingen. Het gaat om de bijgebouwen die in 2015 ook zijn ingezet om asielzoekers op te vangen. Op dit moment worden al circa 400 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de Koepel. De eerste uitbreiding bestaat uit 200 extra plekken voor Oekraïense vluchtelingen. Zij krijgen in bijgebouw M hun slaapvertrek en maken verder gebruik van de faciliteiten in de Koepel. 

Daarnaast overlegt de gemeente met het rijk of het mogelijk is om 100 (minderjarige) asielzoekers met een positief vooruitzicht op een verblijf in Nederland onder te brengen in gebouw S. Een deel van deze groep, circa 60 minderjarige asielzoekers worden op dit moment al opgevangen in het voormalige KPN-gebouw. “Het gaat heel goed met de jonge asielzoekers die momenteel in het KPN-gebouw verblijven”, vertelt wethouder Arjen van Drunen. “Maar 1 november moeten zij uit dat gebouw. Je moet niet door heel Nederland willen leuren met die jongeren. Het zou heel positief zijn als we voor hen een nieuwe plek vinden in het Koepel-complex.”

De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd via een brief en uitgenodigd voor een bewonersavond.

Tekst gaat verder onder de afbeelding


In het rode gedeeld van het Koepel-complex verblijven momenteel Oekraïense vluchtelingen. Het goede deel van het complex wordt binnenkort ook in gebruik genomen als opvanglocatie. - Gemeente Breda

Herontwikkeling
De Koepel is momenteel eigendom van Being en VDD Project Development. Burgemeester Depla benadrukt dat het uitbreiden van de opvanglocatie in de Koepel niet zorgt voor vertraging van de herontwikkeling van het complex.

“Samen met de stad Breda willen we het Koepelcomplex ontwikkelen tot een toegankelijke plek die  aansluit bij het dynamische Breda van vandaag. De komende periode gaan we dan ook aan de slag  met het ophalen van ideeën en het maken van plannen. Dat kost tijd, en we zijn blij dat de locatie in  de tussentijd zo’n belangrijke maatschappelijke functie kan vervullen. Dit sluit naadloos aan bij onze visie voor het Koepelcomplex als verwelkomende plek voor iedereen”, aldus Being en VDD Project Development

Het woningtekort
De uitbreiding van de Koepel tot een flexibele opvanglocatie voor de komende drie jaar past binnen het brede huisvestingsvraagstuk waar de gemeente Breda mee kampt. Niet alleen moet er opvang zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Ook statushouders zoeken woningen, en een grote groep spoedzoekers zoals studenten en mensen die recentelijk zijn gescheiden zoeken een huis. Op de lange termijn komt daar met de bouw van 25000 nieuwe woningen een oplossing voor. Maar in de tussentijd zet Breda in op diverse oplossingen waar alle doelgroepen profijt van hebben.

Zo ontstaat er meer ruimte in opvanglocaties, wanneer statushouders kunnen doorstromen naar een woning. Daarom bouwt de gemeente Breda tijdelijke woningen aan de Frankenthalerstraat en aan het Kadijkje. Ook zijn de Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat in beeld voor nog eens 500 nieuwe, tijdelijke woningen. Die tijdelijke woningen zijn geschikt voor bijvoorbeeld studenten, statushouders, twintigers die nog thuis wonen en mensen die recentelijke gescheiden zijn.

Burgemeester Paul Depla: “We hebben in Breda te maken met een aantal forse opgaven als het aankomt op opvang en huisvesting. Daar hebben we niet meteen een pasklare oplossing voor. Het vraagt van ons om in mogelijkheden te denken en met maatwerk te komen, op de korte en op de lange termijn. We willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen, zowel op lokaal als regionaal niveau. Door de Koepel als flexibele opvanglocatie in te richten kunnen we op een snelle manier ruimte creëren voor verschillende doelgroepen. En die ruimte ook in de toekomst mee laten groeien met de vraag die er is.”  

District de Baronie
De opdrachten vanuit het Rijk op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders pakt Breda samen met het district de Baronie op. De gemeenten helpen elkaar de opgaven te vervullen en bieden waar mogelijk elkaar ruimte voor doelgroepen die lastig te plaatsen zijn. Voor de gemeente Breda is het bijvoorbeeld lastig om passende woningen te vinden voor statushouders met grote gezinnen terwijl het in een andere gemeenten lastiger is om passend onderdak te vinden voor asielzoekers. “We kijken met elkaar hoe we de opvang kunnen vormgeven zodat we gezamenlijk de opgave uitvoeren waar we als district voor staan”, laat burgemeester Depla weten.