Afbeelding
Foto: Perry Roovers

Pakkans autobranden erg klein, gemeente kijkt naar nieuwe aanpak

Door: Ruud Smolders Politiek

BREDA - Het aantal autobranden in Breda is flink gestegen. Ook afgelopen nacht was het weer raak. Na de vele branden is de politie direct met een onderzoek gestart, hier kwam echter niets uit. De gemeente heeft de situatie nu in beraad en ziet potentie in bijvoorbeeld de aanpak van Utrecht.

Na de vele autobranden in Breda is de politie direct een onderzoek gestart. Deze inspanningen hebben echter onvoldoende aanwijzingen opgeleverd. ‘’Er zijn op dit moment geen aanknopingspunten om verder strafrechtelijk onderzoek te doen’’, zegt het college. ‘’In het onderzoek zijn geen verdachten aangehouden. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen dan worden deze zaken nogmaals bekeken en verder onderzocht. Het blijft voor nu gissen naar wat het motief is achter de branden.’’

Pakkans en motief

De pakkans bij autobranden is klein. ‘’Er blijven vaak weinig bruikbare sporen achter’’, zo vertelt de gemeente. ‘’En de kans op een heterdaad aanhouding is klein omdat daders zich snel uit de voeten maken. Omdat er bij de autobranden slechts zelden een verdachte in beeld is, is er ook weinig informatie beschikbaar over verdachten. Op grond van de beschikbare informatie die uit interviews is verkregen, kunnen we met enige voorzichtigheid concluderen dat het voornamelijk gaat om jonge, mannelijke verdachten.’’

Een tweede conclusie die de gemeente trekt is dat het gros van de autobranden uit vandalisme lijkt te zijn gepleegd. Hierbij lijken de auto’s en slachtoffers willekeurig gekozen. ‘’Ook groepsgedrag, zoals stoer doen of een kat-en-muisspet met politie) lijkt een rol te spelen”, aldus de gemeente.

Wat meer te beïnvloeden lijkt is ‘de gelegenheid’. De daders stichten de branden op late tijdstippen en op plekken waar dan meestal minder toezicht is. Het vergroten van toezicht op deze plekken en tijdstippen kan helpen denkt de gemeente.

Breda

Voor Breda zijn dit jaar tot op dit moment 18 autobrand-incidenten in het politiesysteem geregistreerd. Er zijn in Breda dit jaar geen aanhoudingen verricht voor de autobranden. ‘’In het kader van de autobranden en in het kader van de aanpak van probleemjongeren, kijken wij naar de aanpakken van andere steden’’, aldus de gemeente. ‘’De aanpak die in Utrecht gebruikt wordt bijvoorbeeld. Deze bevat een aantal maatregelen binnen de categorieën: toezicht, jeugd, participatie, brandweer, opsporing en preparatie.’’