Rondslingerend huisvuil op de Haagweg.
Rondslingerend huisvuil op de Haagweg. Foto: Wijnand Nijs

Breda in 2030 zwerfafvalvrij? ‘Die ambitie rust op een wankele basis’

Door: Olaf Knook Algemeen

BREDA - Het zwerfafvalprobleem in Breda is groter dan wat vrijwilligers en schoonmakers op het moment aankunnen. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente en een aantal lokale organisaties van het actieplan tegen zwerfvuil. Hierdoor komt het ambitieuze doel van de gemeente om Breda tegen 2030 vrij te maken van zwerfafval onder druk te staan.

Breda moet in 2030 zwerfafvalvrij zijn. Dat is de opdracht die de gemeenteraad heeft gegeven aan het Bredase college. Wethouder Jeroen Bruijns spreekt deze ambitie ook uit, maar concludeert tegelijkertijd dat het lastig wordt om dit doel te bereiken, blijkt uit een evaluatie van het actieplan tegen zwerfvuil.

Het actieplan is uitgevoerd tussen 2021 en 2023 en bestond uit verschillende maatregelen en activiteiten om Breda zwerfafvalvrij te maken. Denk hierbij aan vernieuwde prullenbakken, de Zero Waste week en zwerfvuilcafé-bijeenkomsten.

 ”De conclusie die we hebben getrokken is dat de benodigde werkzaamheden uitstijgen boven het niveau van vrijwilligerswerk en inbedding in reguliere werkzaamheden”, aldus Bruijns. De evaluatie is uitgevoerd door het Platform Aanpak Zwerfvuil. Dit platform bestaat uit een team van de gemeente Breda en vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties.

Afhankelijk van vrijwilligers

Het Platform Aanpak Zwerfvuil stelt dat het moeilijk is om een goede balans te vinden tussen wat de gemeente doet en wat vrijwilligers en organisaties doen. Ze vinden dat er meer samenwerking, een duidelijk plan en slim beleid nodig is om zwerfafval aan te pakken. Nu zijn er veel verschillende acties, maar er is geen duidelijke verbinding tussen die acties.

Ook concludeert het platform dat het plan van de gemeente om Breda in 2030 vrij van zwerfafval te maken vooral afhangt van vrijwilligers. “Gedurende corona hadden mensen meer vrije tijd en konden ze helpen. Inmiddels is de bereidheid er zeker nog wel, maar speelt gebrek aan vrije tijd steeds meer een rol. We zien dat met name het animo voor coördinatie van alle opruimwerkzaamheden afneemt, omdat het een te grote inspanning vergt.”

‘Op een wankele basis’

De gemeente geeft geen geld voor het plan om Breda in 2030 zwerfafvalvrij te maken. Dit maakt het moeilijk om sommige projecten te financieren. Maar bij de vrijwilligers hangt wel een positieve sfeer, stelt het platform. “Er is door honderden Bredanaars verspreid over de gemeente op allerlei manieren en momenten vuil geruimd. Het straatbeeld ziet er hierdoor, op een aantal hotspots na, over het algemeen overwegend zwerfvuilvrij uit.”

Maar of Breda het doel haalt om in 2030 zwerfafvalvrij te zijn?  ”Het behalen van de ambitie rust omwille van bovenstaande redenen op een wankele basis.”

Het platform Aanpak Zwerfvuil Breda
In 2021 heeft de gemeenteraad het Bredase college gevraagd om een campagne tegen zwerfafval op te zetten. Ze wilden meer mensen aanmoedigen om mee te doen en wilden dat de gemeente verschillende initiatieven tegen zwerfafval beter zou coördineren. Als gevolg hiervan is het Platform Aanpak Zwerfvuil Breda opgericht, waarin verschillende partijen uit de stad meedoen. Samen hebben ze het actieplan zwerfvuil gemaakt.